Wat is Sila-i Rahim?

Sila-i Rahim (bezoeken van familie)

Een mens is van nature afhankelijk van anderen waardoor hij/zij afhankelijk is van de samenleving. Daarom schenkt ons geloof veel aandacht aan het gezin. Ons geloof wil dat wij de verantwoordelijkheid nemen om de band met de familie goed te houden. Deze verantwoordelijkheid kun je nemen …Read More

De laatste tien dagen van de Ramadan

De profeet (sal Allahu alayhi wa alihi wa sallam) zei: “Zoek Lailatul Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.”Allah Ta’Ala zegt over deze nacht (wno): “Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht (Lailatoel Qadr). En wat doet jullie weten wat de …Read More

Waardigheid verliezen

“Wie teveel lacht zal waardigheid verliezen, wie teveel grappen maakt zal respect verliezen, wie iets vaak doet zal daar om bekend staan. Wie vaak spreekt, maakt vaak fouten; wie vaak fouten maakt heeft weing haya (schaamte); en wie weinig haya heeft, zal weinig vroomheid hebben; en degene die weinig vroomheid heeft, …Read More

Koran, vasten, delen

De Ramadan is de maand van de Koran, want in deze maand is de Koran voor het eerst geopenbaard. In de Koran lezen we de band tussen Rab en de dienaar. Hij vroeg aan ons: ‘Ben ik niet jullie Rab’ waarop de dienaren zeiden: ‘Ja, wij getuigen dat U onze …Read More

Het geloven in het hiernamaals

We zullen allemaal naar het hiernamaals reizen. We hebben allemaal twee levens. Het eerste leven vindt op deze wereld plaats en het tweede leven vindt in het hiernamaals plaats. De profeet(vzmh) heeft gezegd: ‘Wereld is de tuin van het hiernamaals.’

Als men op het wereldse leven niet zaait om in het …Read More

De onderdrukking in Arakan

De onderdrukking van vroeger gebeurt op de dag van vandaag nog steeds, terwijl men nu wel spreekt over ‘mensenrechten’ en ‘vrijheden’. Een groep mensen wordt slecht behandeld op grond van het geloof, de taal, de madhap of etnische achtergrond. Het recht van bestaan en menseneer worden vernederd. Er is bijna …Read More

Onderhouden van de moskeeën is onze taak

In onze samenleving zijn de belangrijkste instellingen onze moskeeën. De moskeeën hebben een speciale status dat sinds de profeet (vzmh) bestaat. Sommige diensten kunnen nergens anders dan in de moskee uitgevoerd worden. Daarom is de bouw en het onderhouden van de moskee, net als voor alle moslims ook voor de moslims …Read More

Racisme past niet bij ons

Als schepsel nemen wij sommige beslissingen zelf door ons verstand te gebruiken. Zo beslissen wij welke opleiding wij gaan volgen, wat wij gaan eten, hoe wij onze haren laten knippen, waar we in de masjied gaan bidden.

Dit beslissen wij zelf en hiervoor nemen wij actie. Er zijn ook onderwerpen waarbij …Read More