Wat is Sila-i Rahim?

Sila-i Rahim (bezoeken van familie)

Een mens is van nature afhankelijk van anderen waardoor hij/zij afhankelijk is van de samenleving. Daarom schenkt ons geloof veel aandacht aan het gezin. Ons geloof wil dat wij de verantwoordelijkheid nemen om de band met de familie goed te houden. Deze verantwoordelijkheid kun je nemen …Meer lezen

Koran, vasten, delen

De Ramadan is de maand van de Koran, want in deze maand is de Koran voor het eerst geopenbaard. In de Koran lezen we de band tussen Rab en de dienaar. Hij vroeg aan ons: ‘Ben ik niet jullie Rab’ waarop de dienaren zeiden: ‘Ja, wij getuigen dat U onze …Meer lezen

Het geloven in het hiernamaals

We zullen allemaal naar het hiernamaals reizen. We hebben allemaal twee levens. Het eerste leven vindt op deze wereld plaats en het tweede leven vindt in het hiernamaals plaats. De profeet(vzmh) heeft gezegd: ‘Wereld is de tuin van het hiernamaals.’

Als men op het wereldse leven niet zaait om in het …Meer lezen

De onderdrukking in Arakan

De onderdrukking van vroeger gebeurt op de dag van vandaag nog steeds, terwijl men nu wel spreekt over ‘mensenrechten’ en ‘vrijheden’. Een groep mensen wordt slecht behandeld op grond van het geloof, de taal, de madhap of etnische achtergrond. Het recht van bestaan en menseneer worden vernederd. Er is bijna …Meer lezen

Racisme past niet bij ons

Als schepsel nemen wij sommige beslissingen zelf door ons verstand te gebruiken. Zo beslissen wij welke opleiding wij gaan volgen, wat wij gaan eten, hoe wij onze haren laten knippen, waar we in de masjied gaan bidden.

Dit beslissen wij zelf en hiervoor nemen wij actie. Er zijn ook onderwerpen waarbij …Meer lezen

Kleine hadj: de umrah

De umrah is een kleine hadj en een belangrijke ibadah. De umrah bestaat uit de tawaf van de Kaba en je verricht de sa’y tussen Safa en Marwa. Allah zegt in de Koran het volgende: ‘En voleindigt de Hadj en umrah ter wille van Allah…’

De hadj en de umrah worden …Meer lezen

Seerah

Seerah: Het leven van de Profeet Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam)

De profeet Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) is voor moslims de meest fascinerende persoonlijkheid in de wereldgeschiedenis. Over zijn leven werden talloze biografieën geschreven. De oudste en meest bekende werd in de 8e eeuw door de geleerde …Meer lezen

Bezittingen zijn onze beproevingen!

Alle bezittingen die we van Allah hebben ontvangen zonder tegenprestatie te geven behoren tot zijn eindeloze gunsten. Ons lichaam, organen, bewustwording, verstand, ziel, hart zijn maar enkele voorbeelden van deze gunsten. De continuïteit en functionering hiervan laat zien dat we afhankelijk van Allah zijn. Als de zon er niet was, …Meer lezen