Kleine hadj: de umrah

De umrah is een kleine hadj en een belangrijke ibadah. De umrah bestaat uit de tawaf van de Kaba en je verricht de sa’y tussen Safa en Marwa. Allah zegt in de Koran het volgende: ‘En voleindigt de Hadj en umrah ter wille van Allah…’

De hadj en de umrah worden …Meer lezen

Seerah

Seerah: Het leven van de Profeet Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam)

De profeet Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) is voor moslims de meest fascinerende persoonlijkheid in de wereldgeschiedenis. Over zijn leven werden talloze biografieën geschreven. De oudste en meest bekende werd in de 8e eeuw door de geleerde …Meer lezen

Benut je tijd!

In vergelijking met veel andere delen van de wereld genieten de mensen in Europa van een grotere materiële welvaart. Hieruit vloeit een grotere verantwoordelijkheid voort. Een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het probleem van verspilling. Een  bewuste omgang met materiële bronnen, maar ook met de eigen (levens-) tijd wordt …Meer lezen

De Relativiteitstheorie

Binnen de natuurwetenschappen, specifiek natuurkunde, komen alle natuurwetten aanbod. Hierbij kunnen wij denken aan de zwaartekracht die ongeveer 400 jaar geleden was ontdekt door Isaac Newton en vandaag de dag een grote rol speelt binnen de natuurkunde. Maar naast Isaac Newton leverden alle andere natuurkundigen ook een belangrijke bijdrage aan …Meer lezen

Bezittingen zijn onze beproevingen!

Alle bezittingen die we van Allah hebben ontvangen zonder tegenprestatie te geven behoren tot zijn eindeloze gunsten. Ons lichaam, organen, bewustwording, verstand, ziel, hart zijn maar enkele voorbeelden van deze gunsten. De continuïteit en functionering hiervan laat zien dat we afhankelijk van Allah zijn. Als de zon er niet was, …Meer lezen

Zij gingen ons voor! 

De mensheid kent vele positieve en negatieve voorbeelden van personen die ons voor gingen. We kunnen leringen trekken uit deze voorbeelden. De profeten zijn op het gebied van goedheid en rechtvaardigheid altijd een voorbeeld voor ons geweest.

Mensen die voorbeeld zijn in goedheid worden door onze Rab in verschillende verzen geprezen …Meer lezen